CENÍK

Vedení účetnictví

kompletní vedení účetnictví a daňové evidence, včetně kontroly účetních a daňových dokladů, inventarizace a účetní závěrky

350 Kč/hod

Mzdrová evidence

výpočet mezd, oznámení pro VZP a OSSZ, roční zúčtování mezd, ELDP, vyúčtování zálohové a srážkové daně pro FÚ

200 až 250 Kč/zam-nec

Daňová přiznání

zpracování a elektronické podání daňového přiznání k dani z příjmů, DPH a silniční dani

350 Kč/hod

Poradenství a zastupování na úřadech

zhodnocení dopadu účetních operací do oblasti daní, pomoc při vystavování účetních dokladů, zastupování na finančním úřadě, ČSSZ, VZP na základě plné moci

350 Kč/hod

Správa bytových domů pro SVJ a BD

vedení účetnictví, zajištění a vyúčtování služeb, žádosti o dotace, technická a právní pomoc

120 až 180 Kč za byt

Účetnictví neziskových organizací

evidence hlavní i hospodářské činnosti, vyúčtování dotací, mzdová evidence, evidence odměn podle licenčních smluv

350 Kč/hod